• Aktualności 2017/2018

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  22 VI 2018

  Klasy II-III GIMNAZJUM

  Klasy IV-VII PSP1

  Klasy I-III PSP1

  GRAND PRIX

  VI 2018

  Zdobywczyni GRAND PRIX - Marianka Kaczor z kl. IIIa PSP. Najlepsza solistka!

  Zdjęcia wykonał pan Krzysztof Kuza

  PRZEDSTAWIENIE "BRZYDKIE KACZĄTKO"

  VI 2018

   Przedstawienie "Brzydkie kaczątko" w wykonaniu uczniów klasy IIa PSP z okazji Dnia Rodziny.

  DZIEŃ SPORTU

  VI 2018

  KONKURS RECYTATORSKI

  V 2018

    Dnia 26 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju odbyły się eliminacje gminne XV Małego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Strofy dla Ojczyzny".

    Jego celem było rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, ekspresji

  i wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie postawy patriotycznej.

     W konkursie wzięło udział 18 dzieci. Przesłuchania odbyły się w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-I i II-III.

    Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich młodych recytatorów, którzy zaprezentowali piękne i ciekawe wiersze. Wszyscy podziwiali znakomite interpretacje poezji, a jury było zachwycone niektórymi wręcz aktorskim umiejętnościami dzieci.

     Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Z każdej grupy jury w składzie: Anetta Okraj, Ewa Skrzeszewska, Magdalena Kajderowicz wybrało po 3 najlepiej recytujące osoby.

  Z grupy O-1 do następnego etapu zakwalifikowały się następujące dzieci:

  Amelia Majcher Niepubliczne Przedszkole Językowe "Słoneczko"

  Piotr Jasiński Publiczne Przedszkole Nr 2

  Amelia Kępa Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

  Z grupy klas II-III:

  Maksymilian Karcz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

  Maja Arabska Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

  Sara Zdziebło Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

  Etap powiatowy odbędzie się 18 maja w BSCK.

    Bardzo dziękujemy opiekunom za tak wspaniałe przygotowanie dzieci, a uczestnikom za chwile pełne poezji i miłości ojczyzny.

    Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

  Organizatorzy konkursu:

  Anetta Okraj i Ewa Skrzeszewska

  V WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI "NASZE ŚWIĘTOKRZYSKIE ZA 50 LAT"

  V 2018

  WERNISAŻ PODSUMOWUJĄCY V WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI "NASZE ŚWIĘTOKRZYSKIE ZA 50 LAT"

    27 kwietnia w BSCK odbył się wernisaż. Podsumowywał on V Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Literacki "NASZE ŚWIĘTOKRZYSKIE ZA 50 LAT" . Jego organizatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju, a szczególnie panie: Barbara Wnuk-Spirowska, Grażyna Kopacz-Sowa, Małgorzata Walczak.

    Konkurs trwał od grudnia do końca marca. W tym roku organizatorki poprosiły uczniów z województwa świętokrzyskiego o zabranie w specyficzną podróż, która miała przenieś nas w czasie oraz pokazać atrakcyjne i magiczne miejsca Świętokrzyskiego w przyszłości.za 50 lat. To był główny cel Konkursu, który również stworzył młodym twórcom możliwości rozwoju i wykazania się talentem artystycznym, zaprezentowania jego efektów w postaci wspaniałych dzieł.

    W Konkursie wzięło udział 24 szkoły z województwa świętokrzyskiego. Nadesłano 126 prac plastycznych i 98 literackich. Patronat honorowy Konkursu objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Pan Adam Jarubas, Starosta Powiatu Buskiego- Pan Jerzy Kolarz, Burmistrz Miasta i GminyBusko-Zdrój - Pan Waldemar Sikora, "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. - Pan Wojciech Legawiec, Słoneczny Zdrój Hotel Medical SPA & WELLES - Pan Grzegorz Rąpel.

    Sponsorzy Konkursu to: Pan Wojciech Legawiec- "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A., Pan Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Pan Grzegorz Rąpel- Słoneczny Zdrój Hotel Medical SPA & WELLES, Pani Tamara Maj, Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju.

    Wszystkie prace były niezwykłe i pokazywały kreatywność młodych autorów. Dostrzec można było ciekawe pomysły oraz wysoki poziom artystyczny. Jury w składzie: Tamara Maj-artysta plastyk, Bogdan Ptak-Artysta plastyk, Stanisław Przodo- artysta plastyk oraz Marzena Noga- mgr filologii polskiej, Grażyna Kopacz-Sowa- mgr filologii polskiej, Małgorzata Walczak- mgr filologii polskiej, miało problemy z wybraniem tych najlepszych, stąd decyzja, by przyznać kilka równorzędnych miejsc. W części plastycznej postanowiono też po raz pierwszy przyznać Nagrodę Grand Prix dla szczególnie wybitnych prac. W części literackiej poza kategoriami związanymi z wiekiem (uczniowie klasy IV-VI oraz VII - II/III gim.) ustalono podział na prozę i poezję.

    Prace literackie były ciekawe a przy tym, zwłaszcza wiersze po prostu piękne. Ich autorzy wykazali się niesamowitymi pomysłami, nawet bardzo dziwnymi, np. zmiana herbu Ostrowca na wizerunek psa czy powstawanie parków rozrywki, ruchomych chodników, szklanych poduszkowców przewożących kuracjuszy itp. Jednak w ogromnej większości prac ich twórcy pokazali, że najpiękniejsze miejsca Świętokrzyskiego zostaną i będą otoczone szczególną opieką. Nie zginie też symbol naszego województwa- prastara Puszcza Jodłowa- dalej będzie opowiadać kolejnym pokoleniom dzieje Polski.

  WERNISAŻ

    Wernisaż rozpoczęła pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju, Beata Borek, która powitała gości: Pana Jerzego Służalskiego- reprezentującego Starostę Powiatu Buskiego Jerzego Kolarza, Panią Aleksandrę Potocką-Kuc- artystę plastyka, doktora sztuk pięknych, konsultanta ŚCDN, Panią Tamarę Maj- artystę plastyka, Pana Stanisława Przodo - artystę plastyka oraz pana Roberta Dąbala dyrektora BSCK, współorganizatora wystawy i wernisażu. Szczególnie ciepłe słowa dyrektor skierowała do autorów prac, ich opiekunów oraz rodziców.

    Pani Barbara Wnuk-Spirowska podsumowała część plastyczną, a pani Grażyna Kopacz-Sowa część literacką. Panie podkreślały wysoki poziom artystyczny prac i dziękowały za uczestnictwo w konkursie. Wybrane przez jury prace plastyczne tworzą wystawę w BSCK, którą można oglądać i podziwiać jeszcze w maju. Natomiast fragmenty prac literackich prezentowała Pani Grażyna Kopacz-Sowa lub sami uczestnicy.

    Głos zabrali również goście wernisażu, Pani Aleksandra Potocka-Kuc, która nazwała Konkurs i wernisaż niezwykłym wydarzeniem kulturalnym oraz Pan Jerzy Służalski, który w imieniu pana Starosty podziękował wszystkim uczestnikom i ich opiekunom a także organizatorom Konkursu za trud włożony w wykonanie prac i logistykę.

    Podczas wernisażu laureaci Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody a ich opiekunowie podziękowania.

    Uroczystość uświetnił występ muzyczny zespołu "Cantare" działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju oraz zespół SMS z Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju i występ uczennic z Samorządowego Gimnazjum ze Zbludowic. Opiekunką zespołów jest Pani Edyta Maj- która przygotowała przepiękny program wokalno-taneczny.

     Występy wszystkich artystów zostały nagrodzone dużymi brawami.

    Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem i poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców PSP 1 w Busku-Zdroju i Samorząd Uczniowski działający przy tej szkole.

    V Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Literacki "Nasze Świętokrzyskie za 50 lat" zrealizował cele, promował województwo świętokrzyskie jako niezwykłe miejsce dziś i w przyszłości oraz rozwinął umiejętności i uzdolnienia plastyczne czy literackie uczniów, kształtował poczucia ich tożsamości, zachęcił do twórczości własnej. Województwo świętokrzyskie za 50 lat w oczach uczniów to miejsce, gdzie chce się żyć, pracować, tworzyć, odpoczywać.

    Natomiast wernisaż, by użyć słów miedzy innymi pani Tamary Maj, był wydarzeniem, w którym spotkała się plastyka, literatura, muzyka i taniec, czyli to święto sztuki.

    Organizatorzy Konkursu dziękują uczestnikom, ich opiekunom, za udział w Konkursie, zespołom muzyczno-wokalnym za piękne wykonania utworów oraz sponsorom za ufundowanie nagród, a także BSCK za współpracę i wszystkim uczestnikom wernisażu za poświecony czas.

    Do zobaczenia za rok.

  LAUREACI KONKURSU

  PROJEKT - INFORMATYKA

  28 IV 2018

  TERMINY ZAJĘĆ Z INFORMATYKI W DNIACH 30IV, 2V, 4V, 5V.

  TERMINARZ

  KONSTYTUCJA 3 MAJA

  27 IV 2018

  Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  SPOTKANIE Z PODRÓŻNICZKĄ

  25 IV 2018

  Spotkanie z podróżniczką Panią Elżbietą Wichrowską-Janikowską

  PLĄSY ZE "SŁONECZKIEM"

  17 IV 2018

    Uczniowie klasy VIa PSP nr 1 w Busku-Zdroju dnia 17 kwietnia 2018r dla milusińskch z przedszkola "Słoneczko" zaprezentowali spektakl inspirowany twórczością Stanisława Moniuszki, znanego polskiego kompozytora pt. "Straszny dwór, godzina zjaw i upiorów szkolnych". Już kolejny raz przedszkolaki wraz z Paniami wychowawczyniami gościli w murach PSP w Busku-Zdroju. W trakcie widowiska pojawiały się szkolne zmory np. Klasówka, Ściągawka, widma pedagogów, ale i szkolnych rozrabiaków: Wandala, Głupotki, Palacza, Karateki, Torreadora czy Malowanej Lali. Nad wszystkim czuwał wychodzący z portretu autor opery "Straszny dwór", Dzwonek oraz Ojciec - postaci na wskroś pozytywne, kierujące się określonymi wartościami etycznymi.

    W tej nieco odrealnionej, onirycznej scenerii prszedszkolaki i uczniowie klas I-IV SP odnaleźli sytuacje, z którymi spotykają się na co dzień. Okazało się, że życie ucznia pełne jest niespodzianek tych miłych, ale i nieprzyjemnych np. lęk i strach przed sprawdzianem, uciążliwymi znajomymi czy stresującymi zajęciami.

    Młodzi aktorzy świetnie wykreowali swoje role, zaprezentowali szerszej publiczności swój kunszt artystyczny oraz zainteresowanie sztuką żywego słowa. Mili goście po obejrzeniu spektaklu zostali zaproszeni do zabaw i pląsów pod kierunkiem p.Anny Owsińskiej p. Małgorzaty Gabryś. Najmłodsi uczestnicy wykazali się dużą otwartością i kreatywnością podczas zabaw adresowanych właśnie dla nich. Podziwiać można było ich niesamowitą energię i zapał, jak i dużą samodzielność w wykonwaniu skompliowanych figur tanecznych.

    W widowisku wystąpili: Moniuszko-Wiktoria Łojek, Dzwonek-Kamila Janik, Klasówka-Agata Pałys, Ściągawka-Zuzanna Lech, Karateka I-Tomasz Rejdak, Karateka II-Nikola Łucka, Wandal-Maksymilian Kopała, Lala malowana-Maja Wiekiera, Głupotka-Kinga Majsak, Palacz-Tomasz Rejdak, Torreador-Michał Matyja, Ojciec-Michał Szydłowski, Nauczycielki-Izabela Śledź, Małgorzata Nowak, Dyrekcja-Julia Madej, Czarownica, Woźna-Aleksandra Nurek.

    Tancerka - Inez Antosiewicz

    Charakteryzator-Maja Bodzioch

    Opracowanie muzyczne- Marta Piwowarska i Jan Kowalik.

    Obsługa techniczna- p.Łukasz Karpiński, p. Piotr Smodrzewski

    Konferansjer-Klaudia Nowak

    Uroczystość zorganizowały p. Jadwiga Lewicka, p. Anna Masłowska.

    Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Pani Annie Sikorze, właścicielce hurtowni "Sawa" za ufundowanie poczęstunku dla miłych gości.

  OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA OLIMPUSEK

  IV 2018

    Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 już od najmłodszych lat chętnie zdobywają, poszerzają i sprawdzają swoje wiadomości poprzez uczestnictwo w wielu różnorodnych konkursach.

    9 i 10 stycznia bieżącego roku zmierzyli się z zadaniami Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Olimpusek". Rozwiązywali testy z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego. Długo czekali na wyniki, ale było warto. Wszyscy uczniowie klas trzecich, którzy zdecydowali się wystartować w olimpiadzie uplasowali się na wysokich pozycjach w rankingu ogólnopolskim. 4 kwietnia wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyły dzieciom szkolne organizatorki olimpiady, panie: Renata Dufaj, Ewa Skrzeszewska i Alicja Bezak.

    Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  WARSZTATY W PAŃSTWOWYM LICEUM PLASTYCZNYM W KIELCACH

  IV 2018

    W dniu 07.04.2018 r. 10 uczniów z naszej szkoły czyli z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 odwiedziło Państwowe Liceum Plastyczne w Kielcach. Byli to: Wiktoria Motyka, Aleksandra Polańska, Weronika Kaleta, Jakub Jaworski kl. II "a" gimnazjum, Karolina Wojtasik i Tomasz Karcz z kl. VII "a", Alicja Miśta, Marta Lasota, Oliwier Wiekiera kl. VII "b", Marysia Zięba kl. VI "b", Wyjazd zorganizowała i towarzyszyła nam pani Barbara Wnuk-Spirowska.

    Tego dnia w Liceum Plastycznym odbywały się warsztaty z różnych dziedzin sztuki: tkactwa, pozłotnictwa, ceramiki, odlewnictwa, rzeźbiarstwa, linorytu oraz grafiki komputerowej. Powitała nas pani dyrektor szkoły, Maria Kowalczyk i pani Aleksandra Kuc- Potocka ze ŚCDN. Panie, które są absolwentkami tej szkoły, ciepło opowiadały o niej. Podkreślały jej specyficzne zajęcia, program nauczania i wspaniałą twórczą atmosferę panującą w liceum.

    Warsztaty odbywały się w budynku pracowni. To wyjątkowe miejsce! Pełne dzieł sztuki i co ciekawe można je oglądać z bliska i dotykać (zupełnie inaczej niż w muzeum). Autorami prac są absolwenci szkoły, wybitni plastycy, doceniani w kraju i poza jego granicami.

    Zostaliśmy podzieleni i przeszliśmy do "swoich" pracowni. Karolina i Wiktoria tworzyły w pracowni ceramiki, Marysia na odlewnictwie, Alicja, Marta, Jakub i Tomek wykonywali linoryt a Ola, Weronika i Oliwier pracowali w programie Corel. Każdy z nas pod okiem profesorów wykonał pracę plastyczną. Czuliśmy się jak profesjonalni plastycy.

    Powstały ciekawe prace, które będzie można obejrzeć w szkole. Linoryty będą prezentowane w Małej Szkolnej Galerii a na ceramikę musimy poczekać aż będzie wypalona. Warsztaty trwały pięć godzin i szkoda, że ten czas tak szybko minął.

    Czekała nas też miła niespodzianka - słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników szkoły.

    Bardzo dobrze będziemy wspominać spędzony tam czas oraz mamy nadzieję, że pani Barbara Wnuk - Spirowska w przyszłym roku też zorganizuje taki wyjazd.

  IV MARSZ KATYŃSKI W BUSKU - ZDROJU

  IV 2018

    W środę, 11 kwietnia br. w Busku - Zdroju, pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, odbył się po raz czwarty Marsz Katyński. Tuż po godz. 13.00 gimnazjaliści z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku - Zdroju, ubrani w mundury polskich żołnierzy z roku 1939, udali się na ul. 1 Maja, kolumną, taką jaką szli na mobilizację polscy oficerowie, a za nimi podążały matki, żony, córki, siostry, wierząc, że wkrótce wszyscy wrócą do domów. Symboliczne pożegnanie żołnierzy z ich rodzinami miało miejsce obok Pensjonatu "Sanato", skąd we wrześniu 1939 roku wyruszył na wojnę i już z niej nie powrócił Eugeniusz Budzyński, naczelny lekarz uzdrowiskowy w Państwowym Zakładzie Zdrojowym w Busku-Zdroju, major Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu. Pochód przeszedł al. Mickiewicza, przy Katyńskich Dębach Pamięci zapalono znicze. W trakcie Marszu miały miejsce postoje, podczas których poinformowano uczestników Marszu o Narodowym Patronacie Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz czytane były wiersze i fragmenty listów do i od oficerów pomordowanych na Wschodzie.

    Zakończenie Marszu odbyło się przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju symboliczną rekonstrukcją egzekucji i pochówku polskich oficerów. Symboliczna była również scena "odkrycia" żołnierzy - to właśnie rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej przez długie lata były największymi strażnikami pamięci o tamtych wydarzeniach.

    W Marszu wzięli udział m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, ks. Prałat Marek Podyma, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, uczniowie lokalnych szkół, młodzież szkolna, mieszkańcy miasta, a także kuracjusze.

     Organizatorami Marszu byli: Grupa Teatralna "Pegaz" z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku - Zdroju, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, KOSK im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

  FINALIŚCI V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

  16 IV 2018

  FINALIŚCI V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO ŚWIĘTOKRZYSKIE ZA 50 LAT

  V WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI "ŚWIĘTOKRZYSKIE ZA 50 LAT"

  11 IV 2018

    Organizatorzy dziękują za nadesłane prace plastyczne i literackie. Aktualnie trwa jeszcze ich ocena. Wyniki będą zamieszczone na stronie PSP nr 1 w Busku-Zdroju w poniedziałek 16 kwietnia.

    Zapraszamy uczestników Konkursu, opiekunów, rodziców na wernisaż wystawy pokonkursowej, który odbędzie się 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 11.00 w BSCK al. Mickiewicza 22.

  Dyrekcja i organizatorzy.

  IV MARSZ KATYŃSKI

  5 IV 2018

  Patronat Marszu - Prezydent Polski.

  www.prezydent.pl

  WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY

  27 III 2018

    Corocznie, w okresie Wielkanocy, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 organizowany jest konkurs plastyczny o tematyce związanej z charakterystycznymi symbolami tych świąt.

    Do udziału w konkursie zapraszani są uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Busko-Zdrój. Organizatorkami konkursu są nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej PSP 1.

    W bieżącym roku motyw przewodni pracy to "Wielkanocny koszyczek".

    Konkurs wzbudził wśród uczniów duże zainteresowanie, gdyż napłynęło ponad 140 prac z siedmiu szkół. Prace te były wykonane różnymi technikami, zachwycały pomysłem, kolorystyką jak również wykorzystaniem różnych materiałów.

    Zostały one ocenione przez jury w składzie: Barbara Wnuk-Spirowska, Alicja Bezak, Ewa Skrzeszewska. Komisja oceniając prace wzięła pod uwagę: samodzielność wykonania, oryginalność, pomysłowość, staranność, wartość artystyczną i oczywiście nawiązanie do tradycji.

    Nadesłane prace wyróżniały się wysokim poziomem artystycznym. Dzieci włożyły dużo wysiłku i serca, by stworzyć małe dzieła sztuki. Konkurs na pewno pobudził dziecięcą wyobraźnię i uwrażliwił na kultywowanie tradycji.

    27 marca laureaci konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, wzięli również udział w otwarciu pokonkursowej wystawy prac.

  Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

  I miejsce

  Michalina Nieć - SP nr 2

  Nikola Klimaj - SP nr 3

  II miejsce

  Maja Arabska - SP Zbludowice

  Agata Łukasik - Niepubliczna Szkoła Podstawowa

  Anna Zoch - SP nr 1

  III miejsce

  Oskar Mazurek - SP Siesławice

  Lena Sobik - SP nr 3

  Julia Kubala - SP Dobrowoda

  Maja Doktór - SP nr 1

  Wyróżnienia

  Maja Misztal - SP Dobrowoda

  Jagoda Czerw - SP nr 2

  Wiktor Chrobot - SP nr 1

  Laura Domider - SP nr 1

  Blanka Wieloch - SP nr1

  Maria Tkacz - SP nr 1

  Organizatorki dziękują wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za zaangażowanie i udział w konkursie i gratulują laureatom.

  WARSZTATY W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KIELCACH

  III 2018

    W sobotę, 10 marca uczennice klas siódmych Alicja Miśta, Patrycja Golonka i Marta Lasota wraz z Panią Barbarą Wnuk-Spirowską odwiedziły Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.

    To tam odbyły się warsztaty. Do wyboru były zajęcia z: tkaniny, rzeźby, ceramiki, malarstwa i pozłotnictwa. Wybrałyśmy rzeźbiarstwo. Tematem przewodnim były ozdoby wielkanocne. Do zrobienia pięknych dekoracji potrzebny był tylko kawałek gliny oraz nóż.

    Zostałyśmy też oprowadzone po szkole i poznałyśmy nowe techniki malarstwa i rzeźby. Zachęcono nas do dalszego rozwoju plastycznego w tym liceum.

    Bardzo nam się podobała szkoła (jest świetna!) i wspaniałe warsztaty. Już czekamy na kolejne, które odbędą się 7.04. 2018 roku. Mamy zamiar wziąć w nich udział.

  WERNISAŻ ELIZY STACHOWICZ

  III 2018

    6 marca 2018 roku w naszej szkole czyli Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju odbył się w Małej Szkolnej Galerii na Piętrze kolejny w tym roku szkolnym wernisaż. Tym razem młodą artystką była Eliza Stachowicz - uczennica klasy IV "A".

    Dziewczynka ta rozpoczęła naukę w naszej szkole we wrześniu 2017 roku po powrocie z Wielkiej Brytanii. Szybko okazało się, iż ma szczególne zdolności plastyczne. Podczas wernisażu koleżanki i koledzy z klasy zadawali jej pytania. Z odpowiedzi, jakie udzieliła dowiedzieliśmy się między innymi, że malowanie to jej pasja, tworzy właściwie od dawna, bo zaczęła, gdy miała kilka lat i nie wie czy w przyszłości zostanie plastykiem. Oczywiście podziwialiśmy prace Elizy o różnorodnej tematyce i technice. Wszystkie piękne i niezwykłe.

    Każdy wernisaż to również okazja do poznawania znanych i wybitnych artystów - malarzy czy rzeźbiarzy. Dziś zobaczyliśmy prezentację multimedialną na temat Stanisława Wyspiańskiego. Wybór malarza nie był przypadkowy. Ulubiona technika Elizy to pastel suchy, a Stanisław Wyspiański zasłynął między innymi właśnie z przepięknych portretów i krajobrazów wykonanych tą techniką. Oczywiście prezentacja nie dotyczyła tylko tego typu obrazów, ale dostarczyła moc informacji na temat życia i twórczości artysty. Jej autorką była Dominika Sędzielewska- uczennica klasy VI "B".

    Dziękujemy za kolejne niezwykłe spotkanie z kulturą organizatorom wernisażu, paniom Barbarze Wnuk-Spirowskiej i Grażynie Kopacz-Sowie oraz panom Łukaszowi Karpińskiemu i Piotrowi Smodrzewskiemu.

  WARSZTATY KULINARNE

  III 2018

    Ach! Te dworskie pierogi.

    Uczniowie klasy II b SG pod opieką wychowawczyni Beaty Lewandowskiej, p. Jadwigi Lewickiej uczestniczyli w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Widuchowej. Pod okiem wybitnie uzdolnionych kulinarnie Pań, młodzież oddała się pasji przygotowywania wyśmienitego polskiego dania.

    Stoiska z farszem, wyrabianym ciastem i lepieniem pierogów cieszyły się ogromną popularnością.

    Panie instruowały, podpowiadały i prezentowały etapy powstawania ukochanych przez Polaków pierogów.

    Dworskie przysmaki

    Nie były to "zwyczajne" pierogi, lecz te, które zapewniły sławę prężnie działającemu kołu z Widuchowej (I miejsce w konkursie w Tokarni).

    Chłopcom najbardziej zaimponowało wyrabianie ciasta z dodatkiem gorącej wody i masła, z kolei dziewczęta podjęły trud wałkowania ciasta , nakładania farszu i lepienia tych wyśmienitych pierogów.

    Degustacja

    Po wielu udanych próbach przyszła pora na degustację.. smakowały wybornie. "To uczta dla podniebienia", "Niebiańska rozkosz", "Delicje", "Ambrozja", komentowali młodzi adepci sztuki kulinarnej, gdy konsumowali pyszniące się na talerzu, niczym dworskie klejnoty, ogryginalne smaczne danie.

    Uczniowie SG nr 2 w Busko-Zdroju byli zauroczeni wyjątkową gościnnością pań z KGW z Widuchowej, którym przewodniczy znana z przedsiębiorczości i kreatywności p. Teresa Rasała.

    Inne atrakcje

    Oprócz wymienionych "atrakcji kulinarnych" młodzież mogła delektować się wspaniałymi domowymi wypiekami, poczęstować się owocami zanurzonymmi w czekoladowej polewie, a wszystko to zostało przygotowane przez p . Ilonę Ryczek, mamę uczennicy z kl. II b.

    Zabytki Widuchowej

    Młodzież zwiedziła również dworek w Widuchowej, XIX wieczną kapliczkę pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej, przydrożne figurki oraz okoliczne stawy słynące z królewskiego karpia.

    Warsztaty kulinarne, szkoła przygotowania pierogów to świetny sposób na to, aby młodzi uczniowie docenili codzienny trud przygotowania posiłków przez swoich najbliższych i odkryli czar domowych polskich dań.

  DZIEŃ KOBIET

  8 III 2018

    8 marca to dzień, w którym obchodzą swoje święto kobiety. Z tej okazji w naszej szkole czyli Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju już tradycyjnie panowie oraz Samorząd Uczniowski postarali się, by ten dzień był niezwykły i bardzo miły dla pań.

    Odbyła się akademia, której tematyka oczywiście związana była z kobietami. Przygotowali ją panowie: Łukasz Karpiński, Mariusz Panek, Piotr Smodrzewski w dużej współpracy z panią Edytą Maj i Barbarą Spirowską. Usłyszeliśmy przezabawne skecze, nastrojowe, wzruszające i bardzo energetyczne, wesołe piosenki. Program był niezmiernie ciekawy i widzowie nie zauważyli upływającego czasu podziwiając kolejnych wykonawców i cudownie się z nimi bawiąc.

    Scenki odgrywali uczniowie gimnazjum: Klaudia Nowak, Natalia Wojtasik z III "C", Kuba Kałucki z II "A", Kacpert Zapart i Max Zoch z III "C", Igor Pakosiński z II "B". Ich wykonanie skeczy było wręcz mistrzowskie. Publiczność śmiała się i doskonale bawiła.

    Piękne przeżycia zapewniły widzom solistki: Maja Wiekiera z VI "A", Michalina Sarna z V "A" i Dominika Łocha z VII "A". Piosenki w ich wykonaniu wzruszały

  i jednocześnie ocieplały atmosferę akademii. Wspaniale zaprezentował się zespół Cantare działający w naszej szkole i znany nie tylko w Busku-Zdroju.

     Wystąpiły: Weronika Bańka, Julia Kępa, Julia Kocot, Wiktoria Kuza, Dominika Sedzielewska z VI "B", Zuzanna Dąbrowska, Nastja Chwolik, Amelia Mrugała z IV "A", Matylda Kobos z IV "B".

    Finał tej swoistej uroczystości należał tylko do uczniów. Wykonali dwa bardzo znane przeboje. Świetnie zaśpiewali: Daniel Kopiniak z IV "A" i Dawid Kuza z V "A" a Bartek Walkiewicz z IV "A" swoim brawurowym występem porwał całą publiczność do wspólnej zabawy i bisował.

    Program akademii poprowadził Igor Pakosiński. Wspaniałe wykonanie piosenek i skeczy sprawiły, że była ona niezwykłym upominkiem dla wszystkich pań pracujących w szkole i tych młodszych, jeszcze się uczących. Publiczność podziękowała ogromnymi brawami wykonawcom i opiekunom.

    Samorząd Uczniowski natomiast przygotował słodki poczęstunek i życzenia dla pań.

    W poszczególnych klasach młodzi panowie też spisali się na medal, bowiem składali życzenia, odgrywali scenki, śpiewali i rozdawali kwiaty i prezenty.

    Dzień ten upłynął w naszej szkole radośnie i bardzo, bardzo miło.

  WALENTYNKOWA POCZTA

  14 II 2018

    14 lutego to dzień zakochanych. W tym dniu odpoczywaliśmy, bo były ferie. Jednak Samorząd Uczniowski nie zapomniał o Walentynkach i jeszcze przed feriami zorganizował tradycyjną już pocztę walentynkową. Działała w całej szkole i kartki mogli przesyłać uczniowie wszystkich klas.

    Kartek było naprawdę dużo. Rekord pobiła klasa III "A" SP otrzymując najwięcej Walentynek.

    Nowością w tym roku szkolnym była "opłata" za wysłanie Walentynki. Kto chciał wrzucał do puszki 1 zł. Zebrano 94 zł. Samorząd Uczniowski przeznaczył je dla Emila Dzieciucha na jego rehabilitację.

    Opiekunowie SU to: panie Grażyna Kopacz-Sowa i Barbara Wnuk-Spirowska, Beata Lewandowska i pan Łukasz Karpiński.

  Gratulujemy!

  KONKURS ORTOGRAFICZNY

  1 III 2018

    1 marca w naszej szkole czyli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Zorganizowały go Samorząd Uczniowski SP wspólnie z opiekunkami, paniami: Grażyną Kopacz-Sową i Barbara Spirowską.

    W konkursie wzięło udział 34 osoby z klas IV-VII. Najlepiej napisała i otrzymała tytuł "Mistrza Ortografii 2018 PSP 1" Julia Stępień z klasy IV "B". Jej opiekunką jest pani Małgorzata Walczak. W nagrodę Julia dostała Dyplom Uznania i książkę, którą wręczyły opiekunki i przewodnicząca SU Weronika Bańka podczas akademii z okazji Dnia Kobiet.

    Kolejne miejsca zajęli: Oliwia Renda z VII "A", Oskar Makowski, Zuzanna Nowak z VI "A", Hania Podraza, Wiktor Pieczyrak z V "A".

    Uczniowie Ci reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym. Zuzanna Nowak zajęła IV miejsce. Opiekunem Zuzanny jest pani Jadwiga Lewicka.

  Gratulujemy!

  BAL GIMNAZJALNY 2018

  II 2018

    Dnia 08 lutego o godz. 18 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku- Zdroju odbył się bal gimnazjalny.

    Honorowym gościem wieczoru był Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ,p.Waldemar Sikora, który złożył uczniom kl. trzecich serdeczne życzenia z okazji tak ważnej w ich życiu uroczystości tj. pierwszego balu. Ponadto p. Burmistrz ofiarował młodzieży kosz ze słodkościami, symbolem tego, co dobre i miłe w życiu dziecka.

    Z kolei uczniowie SG nr 2 zaprezentowali się w pięknym, pełnym finezji i gracji staropolskim polonezie, podziwianym przez dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców i absolwentów. Piękny, dostojny taniec spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i nagrodzony został rzęsistymi brawami, ku uciesze wybitnie uzdolnionej młodzieży.

  Piękna, baśniowa scenografia utkana ze srebrzystych gwiazdek,śnieżnych kul,oszronionych białym puchem leśnych gałązek, mieniąca się wszystkimi odcieniami zimowej nocy, doskonale wpisała się w atmosferę wieczoru, pełną dyskretnego uroku i wyrafinowanej elegancji, co dostrzegła wicedyrektor szkoły p. Anna Masłowska. Ze względu na nieobecność p. Beaty Borek, p.Masłowska odczytała pełne ciepła i życzliwości słowa p. dyrektor skierowane do bohaterów wieczoru - pięknych, młodych ,szesnastoletnich...

    "Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy bal, ale z przyczyn ode mnie niezależnych nie mogę w nim uczestniczyć. Niezmiernie mi przykro z tego powodu, ale sercem jestem z Wami, z tak wspaniałą młodzieżą. Wiem , że dołożyliście wszelkich starań, aby ten bal się odbył. ogromnie się cieszę, że potrafiliście się świetnie zorganizować. Dziękuję wychowawcom klas trzecich, p. Annie Plewie, p. Katarzynie Siemińskiej - Woźniak, p. Łukaszowi Karpińskiemu oraz Waszym rodzicom".Następnie p. wicedyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła wysoką rangę wieczoru oraz życzyła młodzieży świetnych wyników na egzaminie, szampańskiej zabawy na tak wyjątkowej uroczystości.

    W imieniu pani dyrektor i swoim p. Anna Masłowska podziękowała nauczycielom i rodzicom zaangażowanym w organizację balu: p.Annie Owsińskiej, p. Małgorzacie Gabryś, wychowawcom kl. trzecich,p. Agnieszce Dębskiej,p.Grzegorzowi Owsińskiemu, p.Luizie i Jackowi Zochom, p.Angelice i Maciejowi Szczepanikom,p.Ewie i Jarosławowi Pasternakom, p. Jolancie i Armandowi Kreft, p.Andrzejowi Pałysowi, p.Alinie Czuprynie,p. Monice Durdzie, p. Pawłowi Kosińskiemu, p.Katarzynie Balickiej, p. Edycie Wołodkiewicz, p. Katarzynie Pawelec oraz pracownikowi szkoły p. Dariuszowi Sępioło. Podziękowania otrzymała również p. Anna Masłowska od przew. Rady Rodziców p. Grzegorza Owsińskiego, który zaakcentował szczególne zaangażowanie p.Ani w pracę związaną z przygotowaniem oryginalnej scenografii ,po czym przedstawiciele braci uczniowskiej - Klaudia Nowak i Kacper Zapart wygłosili płomienne przemówienie skierowane do pedagogów i swoich rodziców.

    W dalszej części wieczoru gimnazjaliści dali upust swoim umiejętnościom tanecznym, młodzieńczemu wigorowi i nieokiełznanej radości.

  DODATKOWE ZDJĘCIA NA PORTALU BUSKO.COM

  KARNAWAŁOWE BALE W PSP 1

  II 2018

    Bale karnawałowe odbyły się 31 stycznia 2018 roku i 1 lutego 2018 roku. Sala gimnastyczna zamieniała się w przepiękną salę balową, dzięki uroczej dekoracji zaprojektowanej przez panią Barbarę Wnuk-Spirowską.

    Organizatorem balu dla uczniów klas I-III SP były wychowawczynie tych klas, panie Anetta Okraj, Ewa Skrzeszewska, Anna Szwajka, Aleksandra Anyż, Barbara Mrugała oraz Marzanna Sempioło ( która zastępowała chorą panią Alicję Bezak). Dzieci w karnawałowych przebraniach bawiły się znakomicie przy zespole muzycznym. Nie brakowało policjantów, księżniczek, Cyganek, kotów, myszek, Batmanów, rycerzy i innych niezwykłych osób czy zwierząt. Uczniowie mieli też w swoich klasach przygotowany przez rodziców poczęstunek.

    Dla klas IV-VI bal zorganizował Samorząd Uczniowski wraz z jego opiekunkami paniami: Grażyną Kopacz-Sową, Barbarą Wnuk-Spirowską, Małgorzatą Walczak.

    Miał też formę karnawałowego balu maskowego. Duża część uczniów była przebrana lub przynajmniej miała maskę karnawałową. Niektóre osoby przybrały taką postać, że trudno było je rozpoznać. Wszyscy uczestnicy brali udział w Konkursie na Królową i Króla balu. Jury wybrało kandydatów, a sami uczestnicy Króla balu. Królową wybrał zespół muzyczny.

     I tak Królową karnawałowego balu 2018 została Zofia Pawelec z klasy IV "a" a Królem Maksymilian Połonecki z klasy V "B". Oczywiście koronowano ich, otrzymali też pamiątkowe szarfy oraz cytrynki na zdrowie i odblaski, by bezpiecznie chodzić po zmroku.

    Uczniowie wspaniale się bawili przy zespole muzycznym "Antrakt", który wykonywał znane i chętnie słuchane przeboje polskie i zagraniczne. Zaproszenie zespołu muzycznego na bal dla klas IV-VI było nowością i okazało się przysłowiową strzałą w dziesiątkę. W klasach na uczestników zabawy też czekał poczęstunek przygotowany przez rodziców. Bal karnawałowy dla młodzieży z klas VII oraz II gimnazjum był znakomitą dyskoteką zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski i wychowawców klas. Uczniowie bawili się wspaniale i również korzystali z poczęstunku, tym razem przygotowanego w dużej części przez nich samych. Bale karnawałowe to zabawa, która uczy młodych ludzi jak spędzać czas wolny atrakcyjnie i jednocześnie bezpiecznie.

  SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

  II 2018

    1 i 2 lutego 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju odbyły się spotkania z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju- młodszą aspirant Justyną Konopką. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna. Główny temat dotyczył bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.

    W związku z tym policjantka zwracała uwagę na bezpieczną zabawę w domu, na podwórku i w innych miejscach. Apelowała, by nie korzystać z tak zwanych dzikich lodowisk czyli zamarzniętych stawów, jezior i innych akwenów. Przypominała do kogo zwracać się o pomoc oraz jakie są numery telefonów alarmowych służb ratunkowych.

    Bardzo ważnym zagadnieniem było też omówienie niebezpieczeństw, jakie czyhają na korzystających z "sieci". Internet to dziś istotne źródło informacji, ale też i ogromnie niebezpieczne narzędzie, które może wywołać dużo negatywnych emocji i bardzo przykrych sytuacji. Każdy może stać się ofiarą działań ludzi zamieszczających komentarze. Policjantka przestrzegała przed bezmyślnym i nieumiejętnym korzystaniem z Internetu.

    Znakomitym uzupełnieniem wypowiedzi policjantki były filmy edukacyjne.

    Tego typu spotkania są wspaniałymi działaniami profilaktycznymi zwracającymi uwagę na cyberprzemoc i bezpieczne spędzanie czasu podczas ferii.

  PRACOWITY CZAS GRUPY TEATRALNEJ "PEGAZ"

  20-21-22 I 2018

    Dni 20, 21 i 22 stycznia br. były bardzo pracowitym okresem dla Grupy Teatralnej "Pegaz" z Samorządowego Gimnazjum nr 2 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku - Zdroju. 20 stycznia br. opiekunki Grupy wzięły udział w spotkaniu organizacyjnym poświęconym obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Busku - Zdroju. Dzień ten, obchodzony w naszym mieście od roku 2013, organizowany był dotychczas przez Grupę Teatralną "Pegaz" i BSCK. Corocznie GT Pegaz wystawiała spektakl poświecony Żołnierzom Wyklętym, a w kościele pw. św. Brata Alberta odprawiana była msza święta.

     4 marca 2018 roku odbędzie się już szósta edycja biegów Tropem Wilczym z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Busku - Zdroju bieg odbędzie się po raz pierwszy. Członkowie GT Pegaz będą pomagali w jego organizacji oraz wystawią spektakl patriotyczny.

    21 stycznia uczniowie i opiekunki GT Pegaz wzięli udział w miejskich obchodach 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. O godzinie 17.15 w kościele pw. NPNMP młodzi aktorzy wystawili spektakl o tematyce powstańczej. Następnie wzięli udział w uroczystej mszy świętej, po której pomaszerowali na cmentarz parafialny, na którym pochowani zostali walczący w powstaniu styczniowym. Uroczystość zakończyło złożenie zniczy na grobach poległych.

    22 stycznia br. do Buska-Zdroju przybył "Korowód Niepodległości". Pani Wojewoda Agata Wojtyszek spotkała się z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Było to kolejne spotkanie w ramach projektu Wojewody. Celem przedsięwzięcia, skierowanego do dzieci i młodzieży, jest kształtowanie postaw patriotycznych i miłości do ojczyzny. "Korowód Niepodległości" odwiedza wszystkie miasta powiatowe regionu. Podczas spotkań organizowane są wystawy, prelekcje historyczne, pokazy grup rekonstrukcji historycznych, patriotyczne zabawy.

    GT "Pegaz", jako grupa rekonstrukcji historycznej, uczestniczyła w Korowodzie Niepodległości na zaproszenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Członkowie Grupy, ubrani w stroje, w których brali udział w rekonstrukcjach historycznych mających miejsce na terenach województw świętokrzyskiego i mazowieckiego, przybliżali uczestnikom Korowodu ważne wydarzenia z historii Polski i dzielili się doświadczeniem udziału w rekonstrukcjach.

  DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  19 I 2018

    19 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku - Zdroju odbyła się przemiła uroczystość. Uczniowie klas trzecich zaprosili swoje babcie i dziadziusiów, aby wspólnie świętować tak ważne dla nich dni - Dzień Babci i Dzień Dziadka.

    Z pomocą swoich wychowawczyń Ewy Skrzeszewskiej, Alicji Bezak i Barbary Mrugały przygotowali niezwykłą część artystyczną. Złożyły się na nią skoczne piosenki, pełne humoru wiersze i wesołe scenki. Całość dopełniały piękne stroje dzieci i ciekawe rekwizyty.

  Wszystkie występy młodych artystów nagradzane były gromkimi brawami, a na twarzach babć i dziadków widać było radość, uśmiech i łzy wzruszenia.

    Na zakończenie tej uroczystości zaproszeni goście zostali obdarowani przez wnuków przygotowanymi wcześniej kwiatuszkami, laurkami i słodkimi niespodziankami.

  WAŻNE INFORMACJE!

  8 I 2018: PSP

    INFORMUJĘ, ŻE AWARIA SIECI GAZOWEJ ZOSTAŁA USUNIĘTA, W ZWIĄZKU Z TYM ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W DNIU 9 STYCZNIA 2018R. ODBĘDĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM.

  DYREKTOR SZKOŁY

  WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

  04 I 2018: PSP

  NASZE ŚWIĘTOKRZYSKIE ZA 50 LAT...

    Nasze Świętokrzyskie to wyjątkowa kraina, w której historia łączy się z dniem dzisiejszym. To tu możemy podziwiać moc przepięknych zabytków, gdzie słychać szepty historii. Na tej ziemi wyrasta niezwykła przyroda, której symbolem jest prastara Puszcza Jodłowa. W naszym województwie ludzie odpoczywają, odzyskują zdrowie, nabierają sił, ale i pracują, inwestują, rozwijają różnorodne inicjatywy gospodarcze.

    Warto chwilę się zatrzymać i popatrzeć na wszystkie te niezwykłe miejsca, nie tylko by je podziwiać, ale wyobrazić sobie jak one będą wyglądać za 50 lat.

    W tej edycji Konkursu prosimy Was Drodzy Uczestnicy i Opiekunowie o zabranie w podróż, która przeniesie nas w czasie i pokaże atrakcyjne i magiczne miejsca Świętokrzyskiego w przyszłości.

  REGULAMIN KONKURSU

  KONFERENCJA `PRACODAWCA I RODZIC`

  02 I 2018: PSP

  WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

  JASEŁKA I WIGILIJNE SPOTKANIA KLASOWE

  22 XII 2017: PSP

  DWA WERNISAŻE, TRZY ARTYSTKI

  22 XII 2017: PSP

    W listopadzie odbyły się wernisaże Karoliny Wojtasik - uczennicy kl. VII "a" i Marty Lasoty - uczennicy kl. VII "b" oraz Wiktorii Cieplińskiej - uczennicy kl. IV "a".

    Każdy wernisaż rozpoczęła pani dyrektor Beata Borek uroczystym powitaniem wszystkich uczniów i nauczycieli.

    Następnie przedstawiono sylwetki młodych artystek, których pasją jest rysowanie, malowanie, wykonywanie biżuterii. Uczennice te realizują swoje zainteresowania artystyczne tworząc m. in. prace, które często biorą udział w konkursach szkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Osiągają sukcesy, są wielokrotnymi laureatkami.

    Wielkim osiągnięciem Marty Lasoty było zdobycie srebrnego medalu w 47 Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Pentel". W Małej Szkolnej Galerii obok prac Marty można obejrzeć oryginalny dyplomu, który dotarł do nas aż z Japonii.

    Karolina Wojtasik zdobyła III miejsce w XIII Międzynarodowym Konkursie Kartograficznym "Kochamy mapy" i jej praca jest w Waszyngtonie w USA.

    Wiktoria to najmłodsza artystka ale już jej twórczość wskazuje, iż dziewczynka odniesie sukcesy.

    W trakcie wernisażów dowiedzieliśmy się o ulubionych technikach, tematach i planach na przyszłość młodych artystek.

    Dodatkową atrakcją wernisażu był film i prezentacja o życiu i twórczości Bronisława Chromego - wybitnego polskiego rzeźbiarza, którego prace znajdują się też w Busku - Zdroju.

    Gratulujemy Marcie, Karolinie oraz Wiktorii i życzymy dalszych sukcesów.

    Organizatorami wernisażu była p. Barbara Wnuk - Spirowska i p. Grażyna Kopacz - Sowa. Wernisaże to świetna lekcja propagująca sztukę wokół nas i kreatywną postawę.

  GOŚCIE Z KOLĘDĄ W NASZEJ SZKOLE

  18 XII 2017: PSP

  FLAMENCO W NASZEJ SZKOLE!

  14 XII 2017: PSP

  Muzyka, taniec i śpiew flamenco. W repertuarze m.in Vicente Amigo i jego wspaniała Roma.

  KONKURS "EKO - OZDOBA CHOINKOWA"

  14 XII 2017: PSP

  SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTEGO ROZDANIA NAGRÓD W KONKURSIE ZORGANIZOWANYM PRZEZ ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ PT. " EKO - OZDOBA CHOINKOWA"

   Boże Narodzenie i czas przygotowań do świąt to najpiękniejszy okres w całym roku. W tym czasie, szczególnie przed laty, zarówno dorośli jak i dzieci z wielką radością wykonywali ozdoby świąteczne, stroiki, łańcuchy na choinkę, figurki aniołków i szopki. Dla przypomnienia i zachęcenia dzieci do czerpania z bogatych rodzimych tradycji w naszej świetlicy został ogłoszony konkurs na wykonanie najpiękniejszej pracy pt. "EKO - OZDOBA CHOINKOWA"

   W PSP NR 1 w Busku - Zdroju dnia 14 grudnia 2017 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. "EKO - OZDOBA CHOINKOWA", którego organizatorem była Świetlica szkolna.

  Do 8 grudnia 2017 r. wpływały prace przedstawiające "Eko - ozdobę choinkową". Komisja 11 grudnia 2017 r. dokonała oceny prac. Każda została nagrodzona dyplomem i upominkiem.

  Wykaz nagrodzonych uczniów:

  Aleksandra Makowska, Albert Sikora, Aniela Bałabańska, Igor Krzyżyk, Jewiarz Piotr, Kacper Czapla, Kacper Ratusznik, Koruba Wojciech, Podesek Zuzanna.

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i serdecznie gratulujemy.

  ŚW. MIKOŁAJ W KLASIE IA

  6 XII 2017: PSP

  "6 grudnia - jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziecko prezent dostanie. A kiedy rozda już prezenty, wraca do nieba uśmiechnięty." (Halina Szal)

   "Ho, Ho, ho!" - to zawołanie jest w stanie wywołać uśmiech na twarzy każdego dziecka. Na dzień przed wizytą świętego Mikołaja wszystkie dzieci starają się być grzeczne i miłe, z niecierpliwością wyczekując na podarunki. Dzień świętego Mikołaja jest dniem pełnym radości dla dzieci, znanym na całym świecie.

   6 grudnia dzieci z klasy 1a naszej szkoły, otrzymały paczki - prezenty od Świętego Mikołaja. Niespodzianka spotkała też wychowawców.

   Dziękujemy Mikołajowi i jego "pomocnikom - rodzicom"

  za wspaniałe prezenty.

   Do zobaczenia w przyszłym 2018 roku.

  "Ho, Ho, ho!"

  WSPÓLNE ŚPIEWANIE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  10 XI 2017: PSP

   10 listopada 2017 roku w świetlicy szkolnej uczniowie przy akompaniamencie Pani Edyty Maj śpiewali pieśni patriotyczne. Do tego nietypowego chóru dołączyli też nauczyciele. Wszyscy wspólnie śpiewali przepiękne pieśni uczące nas miłości do ojczyzny.

  SZLACHETNA PACZKA W NASZEJ SZKOLE

  XII 2017: PSP

   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku - Zdroju już po raz kolejny przystąpiła w tym roku do ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Szlachetna Paczka". Akcję od 2000 r. organizuje Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa. Ma ona na celu dotarcie do ludzi samotnych i rodzin w trudnej sytuacji materialnej, oraz pomoc w przygotowaniu dla nich paczek na święta Bożego Narodzenia. Wolontariusze przeprowadzają ankiety z rodzinami, sporządzają ich anonimowe opisy i umieszczają na specjalnej stronie internetowej. Osoby chętne do wsparcia potrzebujących mogą wybrać ze strony internetowej jedną lub więcej rodzin.

   W tym roku Szkolny Klub Wolontariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku - Zdroju pod opieką Pani Beaty Ciry zorganizował pomoc materialną dla zgłoszonej do akcji rodziny. Wybrano rodzinę gdzie matka wychowują samotnie dwoje niepełnosprawnych intelektualnie dzieci. Przez kilkanaście dni dzieci zbierały i pakowały żywność, środki czystości, pomoce szkolne, naczynia kuchenne, odzież. Do akcji włączyli się również nauczyciele. 09 XII 2017 r. opiekun akcji odwiózł do regionalnej bazy "Szlachetnej Paczki" w Busku - Zdroju 6 dużych paczek, przygotowanych dla wybranej rodziny.

   Ta akcja uświadomiła nam jak wiele jest w nas chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Dając innym dobro o wiele więcej dobra zyskujemy.

   Dziękujemy Wszystkim, tym dużym i tym małym za wsparcie i okazane serce.

   DZIĘKUJEMY W IMIENIU RODZINY.

   WOLONTARIUSZE ZE SKW

  DZIEŃ BEZ JEDYNKI I DZIEŃ BEZ KARTKÓWKI

  9 XII 2017: PSP

   Z okazji Światowego Dnia Zwierząt - dnia 11.XII.2017 (poniedziałek) odbędzie się Tematyczny Dzień Bez Jedynki.

   Aby nie dostać oceny niedostatecznej należy przynieść wycięty rysunek zagrożonego wyginięciem gatunku zwierzęcia. Wycięty symbol z podpisem -nazwa zwierzaka, trzeba umieścić w widocznym miejscu na ubraniu.

   19.XII.2017 (wtorek) odbędzie się Tematyczny - Choinkowy Dzień Bez Kartkówki.

   Aby nie pisać kartkówki, należy przynieść wycięty element związany z ubieraną na swięta choinką. W ten sposób wprowadzimy nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

  Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Weronika Bańka

  ANDRZEJKI - KLASY VII-III

  30 XI 2017: PSP

   

  ANDRZEJKI - KLASY IV-VI

  29 XI 2017: PSP

   

  ANDRZEJKI - KLASY I-III

  29 XI 2017: PSP

   

  INSCENIZACJA "DZIADÓW" ADAMA MICKIEWICZA

  28 XI 2017: PSP

   

  AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

  28 XI 2017: PSP

   "Akademia Bezpiecznego Puchatka" to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest edukacja uczniów klas pierwszych w zakresie bezpieczeństwa, uczenie dzieci bezpiecznych zachowań na drodze, w domu, w szkole, w czasie zabawy i w czasie odpoczynku. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze, a tym samym uczy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych. W bieżącym roku szkolnym, 2017/2018, kolejny raz Nasza Szkoła przystąpiła do tej akcji.

  CYBERNAUCI

  27 XI 2017: PSP

   Nasza szkoła w tym roku przystąpiła do programu profilaktycznego "Cybernauci".

  Jest to kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci. Celem strategicznym projektu jest podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu (w tym zagrożeń płynących z Internetu i metodach postępowania w takich sytuacjach, bezpiecznych metod korzystania z Internetu, przeciwdziałania cyberprzemocy, przeciwdziałania uzależnieniom od gier komputerowych, Internetu i hazardu w sieci, kształtowania prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku, regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sieci) wśród dzieci i młodzieży, a także nauczycieli, rodziców i opiekunów.

   Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy jesteśmy bezpieczni, możemy się rozwijać. Tak, jak dbamy o swoje bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu: w domu, w miejscu pracy, na ulicy, tak samo musimy zadbać o bezpieczeństwo w Internecie, który stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Większość z nas korzysta z sieci codziennie, choć spędza w nim różną ilość czasu. Korzystają z niej osoby dorosłe, ale w równej mierze, albo i częściej także dzieci i młodzież.

   Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wspólnym zadaniem całej społeczności szkolnej i właśnie dlatego nasza szkoła włączyła się w realizację projektu "Cybernauci".

   Projekt, realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ma na celu wzmocnienie kompetencji bezpiecznego korzystania z Internetu i TIK. W ramach projektu przygotowany przez fundację trener p. W. Wojtyś - przeprowadził w naszej szkole kilkugodzinne warsztaty dla uczniów, w trakcie których wzmocnili swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Odkryli też, jak wiele korzyści wynika z korzystania z Internetu.

   Nauczyciele spotkali się z trenerem, żeby wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie, zainspirować się w zakresie pracy z użyciem nowych technologii, poznać miejsca, gdzie mogą szukać nowych informacji. Rodzice naszych uczniów mieli również możliwość spotkania z trenerem, w trakcie którego dowiedzieli się, w jaki sposób mogą wykorzystać Internet jako narzędzie rozwoju swojego dziecka, jakie korzyści wynikają z jego używania, oraz co robić, aby nie spotkać się z niebezpieczeństwami.

  Koordynator projektu: mgr Beata Cira

  PIEŚŃ ... CZYN ... WSPOMNIENIE ... TO JEDNO TO POLSKA

  9 XI 2017: PSP

   Z okazji Święta Niepodległości dn. 10 listopada 2017 o godzinie 16:00 w BSCK zespół "Zlepce" zaprezentował się w spektaklu "PIEŚŃ. CZYN. WSPOMNIENIE. TO JEDNO TO POLSKA!". Widowisko inspirowane dramatem Stanisława Wyspiańskiego "Wesele" przypominało o trudnych czasach państwa polskiego, rozterka społeczeństwa oraz dramacie ludzkości żyjącej pod zaborami. Utalentowani młodzi artyści przypomnieli buskiej społeczności piękne ojczyźniane strofy, jak również pieśni patriotycznych.

   W warstwie symbolicznej Ola Pamuła i Dominika Duda poprzez pełen ekspresji taniec, zaprezentowały okryte żałobą lata niedoli naszej ojczyzny. Wysoki styl widowiska podkreślała również oryginalna scenografia: monumentalny krzyż z przewieszoną na jego ramionach polską flagą oraz wspaniałe biało-czerwone róże doskonale wpisujące się w narodową problematykę przedstawienia.

  Wystąpili:

  Wernyhora - Karolina Kępa

  Pan młody, szlachcic - Maksymilian Zoch

  Panna młoda - Nicole Kwolik

  Poeta - Igor Pakosiński

  Chochoł, żałobnica - Klaudia Nowak

  Żałobnica, aktorka - Karolina Pałys

  Gospodyni - Natalia Wojtasik

  Gospodarz - Szymon Owsiński

  Stańczyk - Maja Wiekiera

  Żałobnice - Weronika Durda, Kamila Kiełb, Aleksandra Dudek

  Taniec - Aleksandra Pamuła, Dominika Duda

  Śpiew - Maja Sobczyk, Nicole Kwolik

  Program przygotowały: p. Anna Masłowska i p. Jadwiga Lewicka.

  HARMONOGRAM PROJEKTU

  HARMONOGRAM / HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

  CZYTAMY I RYSUJEMY

  20 X 2017: PSP

  `CYFROWOBEZPIECZNI`

  18 X 2017: PSP

  RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

  16 X 2017: PSP

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  16 X 2017: PSP

  EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA

  14 X 2017: PSP

  Uwaga!

  W poniedziałek jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji Polacy przez pół godziny prowadzą resuscytację krążeniowo-oddechową pokazując, że umiemy to robić i jesteśmy gotów ratować życie.

  Organizatorem jest WOŚP. Akcja jest organizowana od 2013 roku. W tym roku bierze udział też nasza szkoła!

  Wspólnie pobijemy rekord!

  II EDYCJA PROJEKTÓW STYPENDIALNYCH

  05 X 2017: SG

  DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  30 IX 2017: PSP

  Moje kompetencje kluczem do sukcesu

  Agencja Zatrudnienia Sidrom Sp. z o .o. oraz Gmina Busko-Zdrój z przyjemnością informuje, iż rozpoczyna się nabór uczniów i uczennic do projektu "Moje kompetencje kluczem do sukcesu"

  realizowanego na podstawie umowy RPSW.08.03.04-26-0056/16-00 o dofinansowanie projektu zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, w ramach działania RPSW.08.03.04 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

  Celem projektu jest wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów oraz wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych uczniów klas II i III SG nr 2 oraz klas 7 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku -Zdroju.

  W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • -dodatkowe zajęcia z informatyki/język programowania/grafika komputerowa (przez 10 m/cy 1 godzina w tygodniu),
  • - dodatkowe zajęcia matematyka(przez 10 m/cy 1 godzina w tygodniu),
  • -dodatkowe zajęcia fizyka (przez 10 m/cy 1 godzina w tygodniu),
  • - dla połowy uczestników kurs z zakresu robotyki 35 godzin.

  Dla nauczycieli: 72 godzinne szkolenie "Technologie i edukacja multimedialna w praktyce"

  Doposażenie bazy dydaktycznej w pracowni komputerowej szkoły ZSP nr 1 w Busku-Zdroju.

  Ponadto w ramach projektu przewidziano również: poradnictwo psychologiczne (warsztaty z rozwoju komunikacji i kompetencji społecznych) i doradztwo edukacyjno-zawodowe grupowe oraz indywidualne oraz pomoce dydaktyczne.

  Zaproponowane rozwiązania pozwolą udostępnić uczniom odpowiednią infrastrukturę oraz uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne, które pozwolą im poznać i rozwinąć w sobie kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz informatyczne sprzyjające codziennemu funkcjonowaniu.. Zajęcia z doradztwa zaw. pozwolą uczniom lepiej rozpoznać i wzmocnić swój potencjał przydatny do funkcjonowania na rynku pracy. Celem proponowanych nauczycielom szkoleń jest doposażenie ich w niezbędne kompetencje sprzyjające organizacji atrakcyjnych zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nowych technologii oraz najnowszych rozwiązań współczesnej dydaktyki. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w sprzęt i materiały.

  Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły oraz wypełnienie i złożenie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami. Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania na stronach internetowych:, http://www.zpo1.tbu.pl/, www.sidrom.net lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły oraz w biurze projektu pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 7, 28-100 Busko-Zdrój.

  Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 41 370 80 18, 519 732 113.

  Nabór uczestników trwa od 01-09-2017r do wyczerpania miejsc

  Dokumenty do pobrania:
  Regulamin [ pdf ].
  Załącznik nr 1 [ pdf ].
  Załącznik nr 2 [ pdf ].
  Załącznik nr 3 [ pdf ].
  Załącznik nr 4 [ pdf ].
  Załącznik nr 5 [ pdf ].
  Załącznik nr 6 [ pdf ].

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  04 IX 2017: ZPO1

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W KLASACH I-III SP

  ZDJĘCIA Z PORTALU BUSKO.COM.PL

   

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W KLASACH IV-VII SP

  ZDJĘCIA Z PORTALU BUSKO.COM.PL

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W GIMNAZJUM

  ZDJĘCIA Z PORTALU BUSKO.COM.PL

  04 IX 2017 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  - godz. 9:00 - Gimnazjum

  - godz. 9:30 - kl. IV-VII SP1

  - godz. 10:00 kl. I-III SP1

  WYCHOWAWCY/SALE

  Archiwum aktualności rok 2016/2017