• Dla rodziców

 • Dokumenty / Informacje

  Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

  Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  Terminarz dni otwartych szkoły i wywiadówek

  Dyżury nauczycieli dla rodziców

  Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

  Procedura opieki w dni wolne

  Oświadczenie - potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły

  Portale i strony dla rodziców

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej / Centrum dla Rodzin / Szkoła dla Rodziców

  Działania

  I

    W roku 2012/2013 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju zainicjowano I Edycję Balu Mistrzów. Celem imprezy było uhonorowanie uczniów, którzy zdobyli czołowe lokaty, wyróżnienia w różnorodnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Uczestnikami byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (główni bohaterowie uroczystości) oraz władze miasta, przedstawiciele kuratorium, rodzice, grono pedagogiczne.

    W pierwszej części przedsięwzięcia odbył się spektakl oparty na utworach Wisławy Szymborskiej oraz legendach regionalisty Franciszka Rusaka.

    Druga część to nadanie uczniom tytułów adekwatnych do dziedzin, w których odnieśli znamienite sukcesy oraz wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom wyróżnionych uczniów. Uroczystość miała podniosły, oficjalny charakter. Uczniowie i ich opiekunowie czuli się zaszczyceni wyróżnieniem przez dyrektora szkoły, władze miasta i przedstawicieli kuratorium.

    Planując drugą edycję Balu Mistrzów i wpisania przedsięwzięcia do kalendarza imprez szkoły, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie Państwa opinii na temat takiej formy organizacji imprezy.

  Z poważaniem,
  Dyrekcja szkoły

  II

    Mając na uwadze rozwój uczniów, poprawę warunków nauki dzieci i młodzieży, niejednokrotnie dyrekcja i grono pedagogiczne pozyskiwali sponsorów. Dzięki wsparciu sponsorów:

  -odbyły się liczne konkursy międzyszkolne
  -zorganizowano koncert W.O.Ś.P.
  -doposażono zespół regionalny "Zlepce"

    Sponsorzy, wśród których byli rodzice uczniów i przedstawiciele różnych podmiotów gospodarczych, przekazali materiały budowlane, farby malarskie, celem odświeżenia klas oraz zaadoptowania pomieszczenia gospodarczego na salę zabaw do realizacji programu "Radosna Szkoła".

    W ramach podziękowania odbyła się uroczystość "W podzięce sponsorom", podczas której nadano tytuły "Przyjaciele szkoły" osobom, które miały wpływ na rozwój placówki.

    W organizację przedsięwzięcia zaangażowana była dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz członkowie zespołu "Zlepce". Ze względu na to, że są osoby, które chętnie wspierają działalność szkoły, prosimy o wyrażenie opinii dotyczącej organizacji w/w przedsięwzięcia.

  Z poważaniem,
  Dyrekcja szkoły

  III

    Mając na uwadze wszechstronny rozwój ucznia, dobrą współpracę szkoły z rodzicami, prosimy o przedstawienie propozycji szkoleń dla rodziców w roku szkolnym 2017/2018.

  Z poważaniem,
  Dyrekcja szkoły